Cene usluga

ЦЕНЕ УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У УСТАНОВИ

Решење СО Апатин бр. 011-68/2018-I од 11. октобра 2018. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ПЛАЋАЊА БОРАВКА  ДЕЦЕ У ПУ“ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Обавештавамо вас да ће се обрачун за боравак деце , за месец март, извршити закључно са 13.03.2020.
Због проглашења ванредног стања, после 13.03.2020. услуге боравка деце  се неће наплаћивати, до проглашења престанка ванредног стања и поновног успостављања редовног рада установе.
 

Обавештење за родитеље - групе плаћања

   ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ-ГРУПЕ ПЛАЋАЊА

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ЈАСЛИЦЕ

 

I група плаћања 3.880,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ОБДАНИШТЕ

I група плаћања 3.310,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ  ПРОГРАМ

I група плаћања 2.370,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %


ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК –  ЗАБАВИШТЕ

I група плаћања 1.330,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ  ПРОГРАМ

I група плаћања 950,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК

у свим облицима боравка имају:

- Деца из материјално угрожених породица (примаоци социјалне помоћи)

- Деца без родитељског старања

- Деца са сметњама у развоју уз мишљење Интерресорне комисије

- Деца трећег/четвртог и сваког наредног реда рођења 

 

 

За ПУ „Пчелица“

Мандић Биљана, директор