Cene usluga

 ЦЕНЕ УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У УСТАНОВИ 2022.

Решење СО Апатин бр. 011-50/2021-I од 23.12.2021. године
- у примени од обрачуна за месец јануар 2022. године
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – ГРУПЕ ПЛАЋАЊА
   ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ-ГРУПЕ ПЛАЋАЊА

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ЈАСЛИЦЕ
 
I група плаћања  4.460,00 динара
II група плаћања
Родитељи са двоје деце у установи -цена се умањује за 10 %

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ОБДАНИШТЕ
 
I група плаћања  3.905,00 динара
II група плаћања
Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %
 
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШК. ПРОГРАМ
 
I група плаћања  2.800,00 динара
II група плаћања
Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %
 
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК – ЗАБАВИШТЕ
 
I група плаћања 1.560,00 динара
II група плаћања
Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %
 
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
 
I група плаћања  1.120,00 динара
II група плаћања
Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %
За дане одсуства детета корисник – родитељ, односно други законкси заступник – плаћа износ
од 50 % од горе утврђених износа по облицима боравка.
 
ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК
у свим облицима боравка имају:
 
- Деца из материјално угрожених породица (примаоци социјалне помоћи)
- Деца без родитељског старања
- Деца са сметњама у развоју уз мишљење Интерресорне комисије
- Деца трећег/четвртог и сваког наредног реда рођења
 
 
 

ЦЕНЕ УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У УСТАНОВИ

Решење СО Апатин бр. 011-68/2018-I од 11. октобра 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ПЛАЋАЊА БОРАВКА  ДЕЦЕ У ПУ“ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Обавештавамо вас да ће се обрачун за боравак деце , за месец март, извршити закључно са 13.03.2020.
Због проглашења ванредног стања, после 13.03.2020. услуге боравка деце  се неће наплаћивати, до проглашења престанка ванредног стања и поновног успостављања редовног рада установе.
 

Обавештење за родитеље - групе плаћања

   ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ-ГРУПЕ ПЛАЋАЊА

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ЈАСЛИЦЕ

 

I група плаћања 3.880,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ОБДАНИШТЕ

I група плаћања 3.310,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ  ПРОГРАМ

I група плаћања 2.370,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %


ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК –  ЗАБАВИШТЕ

I група плаћања 1.330,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

ЗА ДЕЦУ КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ  ПРЕДШКОЛСКИ  ПРОГРАМ

I група плаћања 950,00 динара

II група плаћања 

- Родитељи са двоје деце у установи - цена се умањује за 10 %

 

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК

у свим облицима боравка имају:

- Деца из материјално угрожених породица (примаоци социјалне помоћи)

- Деца без родитељског старања

- Деца са сметњама у развоју уз мишљење Интерресорне комисије

- Деца трећег/четвртог и сваког наредног реда рођења 

 

 

За ПУ „Пчелица“

Мандић Биљана, директор