Dokumenti ustanove

ПУ "Пчелица" Апатин - План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности у 2024. години.

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - ЈАНУАР 2024. године

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - ОКТОБАР 2023. године

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - СЕПТЕМБАР 2023. године

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - JUL 2023. године

 

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - ЈАНУАР 2023. године

 

ПУ "Пчелица" Апатин - План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности у 2023. години

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - НОВЕМБАР 2022. године

Информатор о раду

Информатор о раду

 

Предшколски програм

Извештај о реализацији Годишњег плана рада установе за школску 2021/2022 годину

Годишњи план рада установе за школску 2022/2023 годину

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - септембар 2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - март 2022. године

План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ПУ "Пчелица" Апатин - новембар 2021. године

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада установе за радну 2020/21. годину

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА у ПУ „Пчелица“ Апатин - септембар 2021.

Евиденција лица за заштиту података

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА у ПУ „Пчелица“ Апатин

План јавних набавки за 2021. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада установе за радну 2019/20. годину

ПРАВИЛНИК о безбедности и здрављу на раду

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID 19

ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ СТАТУС ДЕЦЕ У ПУ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДРУГАЧИЈУ ВРСТУ ИСХРАНЕ У ВРТИЋУ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА УПИС, ПРИЈЕМ И ИСПИС ДЕЦЕ у ПУ „Пчелица“ Апатин

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

КОДЕКС ПОНАШАЊА

ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ НЕРЕДОВНО ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Pravilnik o postupku javne nabavke unutar PU 'Pčelica' Apatin