Dokumenti ustanove

ПРАВИЛНИК о безбедности и здрављу на раду

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести COVID 19

ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ СТАТУС ДЕЦЕ У ПУ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДРУГАЧИЈУ ВРСТУ ИСХРАНЕ У ВРТИЋУ

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА УПИС, ПРИЈЕМ И ИСПИС ДЕЦЕ у ПУ „Пчелица“ Апатин

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ

КОДЕКС ПОНАШАЊА

ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ НЕРЕДОВНО ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Pravilnik o postupku javne nabavke unutar PU 'Pčelica' Apatin