Finansijski planovi i izveštaji

ГФИ 2023

Финансијски план за 2024. годину

Финансијски план (прве измене) за 2023. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

ГФИ 2022

Измене и допуне Финансијског плана ПУ "Пчелица" Апатин, за 2022. годину

III Измене и допуне Финансијског плана ПУ "Пчелица" Апатин, за 2022. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИН

На основу члана 57. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 i 68/2015), члана 27.  став 1. тачка 4. Статута ПУ „Пчелица“ Апатин и Одлуке о буџету  општине Апатин за 2016. годину бр.  011-75/2015-I oд дана 28. 12. 2015. године, на седници УО ПУ „Пчелица“ Апатин одржаној дана 15. 01. 2016. године , донет је


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИНФинансијски план можете погледати ОВДЕ


 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИН

На основу члана 57. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/2013), члана 27.  став 1. тачка 4. Статута ПУ „Пчелица“ Апатин и Одлуке о буџету  општине Апатин за 2015. годину бр.  400-34/2014-I oд дана 26. 12. 2014. године, на седници УО ПУ „Пчелица“ Апатин одржаној дана 29. 12. 2014. године , донет је


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИНФинансијски план можете погледати  ОВДЕ