Finansijski planovi i izveštaji

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" АПАТИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИН

На основу члана 57. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 i 68/2015), члана 27.  став 1. тачка 4. Статута ПУ „Пчелица“ Апатин и Одлуке о буџету  општине Апатин за 2016. годину бр.  011-75/2015-I oд дана 28. 12. 2015. године, на седници УО ПУ „Пчелица“ Апатин одржаној дана 15. 01. 2016. године , донет је


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИНФинансијски план можете погледати ОВДЕ


 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИН

На основу члана 57. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/2013), члана 27.  став 1. тачка 4. Статута ПУ „Пчелица“ Апатин и Одлуке о буџету  општине Апатин за 2015. годину бр.  400-34/2014-I oд дана 26. 12. 2014. године, на седници УО ПУ „Пчелица“ Апатин одржаној дана 29. 12. 2014. године , донет је


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИНФинансијски план можете погледати  ОВДЕ