Finansijski planovi i izveštaji

III Измене и допуне Финансијског плана ПУ "Пчелица" Апатин, за 2022. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИН

На основу члана 57. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 i 68/2015), члана 27.  став 1. тачка 4. Статута ПУ „Пчелица“ Апатин и Одлуке о буџету  општине Апатин за 2016. годину бр.  011-75/2015-I oд дана 28. 12. 2015. године, на седници УО ПУ „Пчелица“ Апатин одржаној дана 15. 01. 2016. године , донет је


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИНФинансијски план можете погледати ОВДЕ


 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИН

На основу члана 57. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ 72/2009, 52/2011, 55/2013), члана 27.  став 1. тачка 4. Статута ПУ „Пчелица“ Апатин и Одлуке о буџету  општине Апатин за 2015. годину бр.  400-34/2014-I oд дана 26. 12. 2014. године, на седници УО ПУ „Пчелица“ Апатин одржаној дана 29. 12. 2014. године , донет је


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПЧЕЛИЦА'' АПАТИНФинансијски план можете погледати  ОВДЕ