Javne nabavke

Nabavka radova - adaptacija rasvete u objektima u sastavu ustanove

27.07.2021.

Javna nabavka dobara br. 3/2021 - namirnice

17.04.2021.

Informacije i dokumentacija https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/25053

Javna nabavka dobara br. 2/2021 - lož ulje

09.02.2021.

Informacije i dokumentacija https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/15115

Javna nabavka dobara br. 1/2021 - električna energija

07.01.2021.

Informacije i dokumentacija https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/12569

Javna nabavka dobara br. 3/2020 - nabavka i isporuka namirnica

24.04.2020.

Javna nabavka dobara br. 1/2020 - nabavka i isporuka električne energije

14.01.2020.

Javna nabavka dobara br. 2/2019 - nabavka i isporuka gasnog ulja

28.01.2019.

Javna nabavka dobara br. 1/2019 - nabavka i isporuka električne energije

15.01.2019.

Javna nabavka radova br. 7/2018 - izolaterski i fasaderski radovi na objektu: Blok 112, Apatin

04.07.2018.

Javna nabavka dobara br. 2/2018 - nabavka i isporuka gasnog ulja

30.01.2018.

Javna nabavka električne energije br. 1/2018

17.01.2018.

Javna nabavka radova br. 7/2017 - nabavka radova - radovi na fasadi objekta u ul. Blok 112, Apatin

26.09.2017.

Javna nabavka radova br. 6/2017 - nabavka radova - radovi na fasadi, molerski radovi i radovi na zameni podne obloge

11.07.2017.

Javna nabavka dobara br. 2/2017 - nabavka i isporuka gasnog ulja

03.02.2017.

Javna nabavka dobara br. 1/2017 - nabavka i isporuka električne energije

17.01.2017.

Javna nabavka br. 7/2016 - radovi na sanaciji podnih obloga

06.12.2016.

Javna nabavka radova br. 6/2016 - radovi na tekućem održavanju objekata u sastavu ustanove

05.07.2016.

Javna nabavka dobara br. 4-1/2016 - nabavka i isporuka namirnica - hleb i peciva

16.06.2016.

Javna nabavka radova br. 5/2016 - radovi na sanaciji krova

13.06.2016.

Javna nabavka sredstava za održavanje higijene, br. 3/2016

14.03.2016.

Javna nabavka energenata br. 2/2016

24.02.2016.

Odluka o dodeli javne nabavke električne energije

04.02.2016.

Javna nabavka električne energije br. 1/2016

19.01.2016.

Javna nabavka radova br. 6/2015

25.08.2015.

PU "Pčelica" Apatin sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti - radovi na zameni stolarije na objektu u ul. P. Drapšina br. 72 u Apatinu.

 

Javna nabavka radova br. 5/2015 - izvođenje radova na unutrašnjoj rekonstrukciji objekta u sastavu ustanove u ul. O. Price br. 67 u Apatinu

23.06.2015.

Javna nabavka električne energije za 2015. godinu.

09.02.2015.
PU Pčelica Apatin sprovodi postupak javne nabavke električne energije za 2015. godinu.

 

 

Javna nabavka br. 3/2015 - nabavka sredstava za održavanje higijene

06.03.2015.
Javna nabavka br. 3/2015 - nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe PU Pčelica Apatin.

 

Javna nabavka br. 2/2015 - nabavka i isporuka gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe PU

23.03.2015.
Javna nabavka br. 2/2015 - nabavka i isporuka gasnog ulja ekstra lako evro EL za potrebe PU Pčelica Apatin