Kontakt

Naziv ustanove:

Predškolska ustanova “Pčelica” Apatin

Adresa:

Blok 112, 25260 Apatin

Direktor ustanove: 

Biljana Mandić, profesor pedagogije

Telefon:

025/773-029; 773-455; 773-121

Fax:

025/773-029

e-mail:

office@pcelicaapatin.com

Matični broj:

08027790

PIB:

100962894

JBKJS:

08286