Обавештење у вези конкурса за упис детета у предшколску установу

30.03.2020.

На основу Одлуке о обустави редовног рада установа предшколског васпитања и образовања због актуелане епидемиолошке ситуације и Закључка Владе 05 бр. 53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта, обавештавамо родитеље, односно друге законске заступнике деце да се КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У УСТАНОВУ за 2020/2021 годину одлаже до даљњег (за крај маја или почетак јуна 2020. године). О тачним терминима расписивања конкурса (у зависности од узраста детета) родитељи, односно други законски заступници детата ће бити благовремено обавештени.

Истовремено, у терминима конкурса активираће се и УСЛУГА е - Вртић (електронска пријава детета за упис у предшколску установу). Пријаве ће се моћи извршити електронским путем на Порталу еУправа (https://www.euprava.gov.rs/) уласком на опцију Е-Услуге – Деца – е вртић.

Све додатне информације у вези конкурса или услуге Е - вртић можете добити на сајту установе www.pcelicаapatin.com или на телефон 025/773 029 – контакт особа – Берар Маријана.