O nama

О НАМА

Предшколско васпитање и образовање на територији наше општине има дугу и богату традицију. На иницијативу Занатског друштва, а из потребе тадашњих породица за смештајем деце у установу, давне 1881. године, Апатин добија своје прво „забавиште“ .

Развој је даље текао у правцу отварања нових зграда, стварању бољих услова за рад и знатног повећања броја уписане деце . 1911. године имамо већ шест тзв. „забавишта“ са шест „забавиља“ на шест различитих места у граду. Приликом градње нових објеката водило се рачуна како свако дете не мора да пређе више од 500 метара док не стигне у вртић.

Установе су током свог развоја мењале облик својине, тако да су некада биле приватне, некада државне или црквене.

Језик на коме се одвијао васпитно-образовни процес је био немачки и мађарски.

1922. године је уведен српски језик.

У току Другог светског рата пет државних забавишта су била под управом Минисатства здравља, док је два приватна финансирао и надзирао „Културбунд“.

Од краја Другог светског рата, па до 1953. године „забавишта“ су била под управом основне школе. У том периоду, због великог броја деце неке зграде „забавишта“ уступљене су школама. Велики проблем је представљао недовољан број „забавиља“, однсоно стручног кадра за рад са предшколском децом.

Забавишта су радила у тешким материјалним условима, али су окупљала велики број деце и континуитет у раду се практично никада није прекидао.

Одвајањем од основне школе 1953. године, оснива се предшколска установа , чиме је створен предуслов за бољи рад, обједињавање делатности и даљи развој.

1965. године установа добија назив „Снежана“, а 1968. године мења назив у „Пчелица“, какав је и данас.

У нашој средини увек је постојало интересовање и брига друштва, односно локалне самоуправе за институционално збрињавање предшколске деце и обезбеђивање адекватних услова током њиховог боравка у вртићу.

Под адекватним условима подразумева се: стручан кадар (васпитачи, медицинске сестре васпитачи које раде са децом јасленог узраста, стручни сарадници), простор који одговара прописаним нормативима, опрема (намештај, ав средства), дидактички материјали, играчке, ликовни материјал.

Сви наши објекти, а имамо их девет, у највећем делу одговарају намени, јер се у њих улажу значајна средства како би се одржавали, модернизовали, прилагођавали потребама рада и детета.

Свакоме ко жели да сазна више о историјату предшколства у нашем крају топло препоручујемо књигу наше васпитачице Валерије Амбруш, под називом “Историјат забавишта општине Апатин“, која је издата 2013. године.