Организација рада

У Предшколској установи „Пчелица“ Апатин  организовано се изводи васпитно-образовни рад који је основна делатност, као и исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита које су у функцији остваривања делатности предшколског васпитања и образовања. 
 
Рад у нашој установи организован је по територијалном принципу, на подручју целе општине, у укупно 10 објеката. У Апатину се налази 5 објеката, у Насељу Рома (приградско насеље) имамо један објекат и 4 објекта у селима општине – Сонта, Пригревица, Свилојево и Купусина.
 
Васпитно-образовни рад се остварује у току радне године која се прилагођава школској години, а одвија се на српском језику, на мађарском језику и двојезично (српско/мађарски).  На српском језику ради се у Апатину, Пригревици и  Сонти, у Свилојеву се рад одвија двојезично за једну васпитну групу, а у Купусини на мађарском језику у две васпитне групе.
 
У оквиру установе, родитељима се нуде два  вида боравка – полудневни и целодневни.
 
Целодневни боравак омогућен је деци у објектима:
У Апатину  :     
Јаслице – за децу узраста од 6 месеци до 3 године;  
„Бубамара“ ,Блок 112 – за децу узраста од 3 – 6,5 година;  
„Чаробњаци“ , Петра Драпшина 72 – за децу узраста од 3 до 6,5 година;
„Звончићи“ трг ослобођења 10 – за децу узраста од 3 до 6,5 година;
„Звездице“ Огњен Прице 67 – за децу узраста од 3 до 6,5 година.   

У Свилојеву – за децу узраста од 3 до 6,5 година и у Купусини за децу узраста од 3 до 6,5 година.
 
Полудневни боравак  се организује , изузев објекта „Бубамара“ и Јаслица, у свим осталим објектима, према опредељењу родитеља.
 
Ритам дана у установи и свакој васпитној групи, као врло флексибилан оквир, подразумева мењање и прилагођавање активности потребама детета, а установљен је кроз планове дневних активности које су саставни део Годишњег плана рада установе. Због специфичности сваког од два вида боравка, посебно се доноси план дневних активности у полудневном и у целодневном боравку.
Исхрана деце, као важан сегмент рада који спада у делокруг наше делатности, организује се у сваком објекту, у зависности од типа боравка. 
 
На располагању су :
а) централна кухиња у објекту „Бубамара“ у којој се врши припрема , сервирање и дистрибуција оброка у друге објекте у граду;
б) јаслена кухиња у којој се обавља припрема хране за децу јасленог узраста;
в) дистрибутивне кухиње у којима се обавља подела хране достављене из централне кухиње, а које се користе и за припрему хране која захтева припрему непосредно пред конзумирање (куване ужине,  напици и сл.) ;
г) самосталне кухиње у којима се обавља припрема хране за децу која бораве у објекту у чијем се саставу налази кухиња.