Организација рада

У Предшколској установи „Пчелица“ Апатин реализује се васпитно-образовни рад, обезбеђује се исхрана деце и пружа нега, превентивно-здравствена и социјална заштита, а све то у функцији остваривања делатности предшколског васпитања и образовања.
 
У саставу наше установе налази се 10 објеката . Од тог броја имамо 6 објеката у граду , на различитим локацијама, укључујући и објекат у Насељу Рома које је приградско насеље. У селима општине имамо по један објекат, укупно 4, у Пригревици, Сонти, Свилојеву и Купусини. Установа је у том смислу организована по територијалном принципу.
 
Васпитно-образовни рад се остварује у току радне године која је прилагођена школској години. Рад се одвија на српском језику, на мађарском језику и двојезично (српско-мађарски).
 
На српском језику се ради у Апатину, Пригревици и Сонти, на мађарском језику у Купусини, двојезично се ради у Свилојеву.
 
У оквиру установе, родитељима се нуде два вида боравка деце, полудневни и
целодневни. Радно време установе је од 5,30 до 15,30 часова.
 
Целодневни боравак организован је у:
 
Апатину
1. Јаслице „Пужићи“ , Блок 112, бр.56 за децу од 6 месеци до 3 године;
2. „Бубамара“, Блок 112, за децу узраста од 3 до 6,5 година;
3. „Чаробњаци“ , Петра Драпшина 72, за децу узраста од 3 до 6,5 година;
4. „Звончићи“ Трг Ослобођења 10, за децу узраста од 3 до 6,5 година;
5. „Звездице“, Огњен Прице 67, за децу узраста од 3 до 6,5 година;
 
и селима:
6. „Дуга“, Свилојево, Ослободилачка 18, за децу узраста од 3 до 6,5 година;
7. „Љубичица“ , Сонта, Војвођанска 65;
8. „Медењаци“, Купусина, Ади Ендре 4.
 
Полудневни боравак је организован у објектима:

9. „Весељко“ , Насеље Рома , 24.октобра бб;
10. „Лептирићи“, Пригревица, Васиља Гаћеше 54
 
Ритам дана у установи представља врло флексибилан оквир, јер подразумева мењање и прилагођавање активности потребама детета. План дневних активности је саставни део Годишњег плана рада установе, а доноси се, због својих специфичности, посебно за полудневни, за целодневни боравак и за јаслице.
 
Исхрана деце, као важан сегмент рада, организује се у сваком нашем објекту, на начин и у зависности од типа боравка деце.
 
На располагању су:
а) централна кухиња у објекту „Бубамара“, у којој се врши припрема, сервирање и дистрибуција оброка за све објекте у граду, као и ручак и ужина за децу у целодневном боравку у Свилојеву и Сонти;
 
б) јаслена кухиња у којој се обавља припрема хране за децу јасленог узраста;
 
в) дистрибутивне кухиње у којима се обавља сервирање хране достављене из
централне кухиње, а које се користе и за припрему хране која захтева припрему
непосредно пред конзумирање (куване ужине, напици и сл.);
 
г) самосталне кухиње у којима се обавља припрема хране за децу која бораве у објекту у чијем се саставу налази кухиња.