Program rada

Razvojni plan PU "Pčelica" Apatin za period 2023/24 - 2025/26

GODIŠNJI PLAN RADA PU "Pčelica" Apatin za 2023/2024

Izveštaj o realizaciji GPR za 2022/2023 godinu

Годишњи план рада установе за школску 2022/2023 годину

Предшколски програм

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada ustanove za radnu 2020/21. godinu

Godišnji plan rada za školsku 2021/2022. godinu

Godišnji plan rada za školsku 2020/2021. godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada ustanove za radnu 2019/20. godinu

Godišnji plan rada za školsku 2019/2020. godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada ustanove za radnu 2018/19. godinu

Razvojni plan za period 2018/19. - 2022/23. školske godine

Predškolski program

Godišnji plan rada za školsku 2018/2019. godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada ustanove za radnu 2017/18. godinu

Izveštaj o radu ustanove za 2016/17

Godišnji plan rada za 2017/18

ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА

Godišnji plan rada za 2015/16

Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za Ustanovu za 2014/15

Razvojni plan ustanove za školsku - 2012/13

Predškolski program PU 'Pčelica'

Istraživački rad u Predškolskoj Ustanovi 'Pčelica' Apatin

U okviru posebnih programa vaspitno-obrazovnog rada, planiranih Godišnjim planom rada naše ustanove, stručni saradnici za fizičko obrazovanje, profesori fizičkog vaspitanja, Dejan Smiljanić i Bojan Solać  realizovali su u proteklom periodu istraživački deo Programa  za prevenciju i korekciju telesnih deformiteta dece predškolskog uzrasta.
U periodu od 14. 01. 2013. god. do 07. 03. 2013. god. vršeno je  testiranje motoričkih sposobnosti dece i pregled  njihovog držanja, odnosno proveravan je  njihov posturalni status.
            Od 678  dece,  koliko je upisano u P.U.“ Pčelica“ Apatin u ovoj školskoj godini, pregledom je obuhvaćeno 562 dece, što predstavlja  80,3%.  
Testom su bila obuhvaćena deca uzrasta od 3 do 6 god. u svim objektima P.U. „Pčelica“ Apatin i to  u Apatinu četiri objekta, jedan u Naselju Roma i četiri objekta u naseljenim mestima opštine -  Prigrevica, Sonta, Svilojevo i  Kupusina.
Motoričke sposobnosti i pravilno držanje tela su usko povezani. Pravilnim i sistematskim fizičkim vežbanjem dolazi do pravilnog razvoja mišićno koštanog sistema i razvoja normalnih fizioloških krivina.
Motoričke sposobnosti su komleksne sposobnosti koje se ispoljavaju u kretanju, zavise od vrste kretanja, individualnih potencijala, i njihove razvijenosti. Postoje bazične ili urođene i  specifične ili stečene.
Cilj testiranja je bio utvrditi trenutno stanje motoričkih sposobnosti dece, kao i dinamiku razvoja motoričkih sposobnosti dece od 3 do 6 god.starosti.
 

Predškolski program predškolske ustanove 'Pčelica' Apatin

Razvojni plan ustanove - 2014 - 2018

Izveštaj o radu ustanove za 2013/14

Godišnji plan rada za školsku 2014/15

Godišnji plan rada za školsku 2013/2014.