ДАН ПОРОДИЦЕ У ОБЈЕКТУ "ЉУБИЧИЦА"

24.05.2023.

Деца, родитељи и васпитачи из објекта:"Љубичица" обележили су  "Дан породице" такмичарским и музичким покретним играма.