ЈЕДАН ДАН У ПРИРОДИ

14.06.2021.

Један дан у природи.

Деца васпитача Ађин Наташе, Басарић Милане и персоналног асистента Невене Мочковић.