Кућа традиције

20.03.2023.

Национални Савет мађарске националне мањине и Завод за културу војвођанских Мађара, уз стручну подршку Мреже „Кућа традиције“ – Војводина, организовали су акредитовани семинар, под називом Попутнина, као облик стручног усавршавања васпитача који раде на мађарском језику. Основни циљ је био пружање практичних знања и адекватног материјала како би васпитачи у свој рад имплементирали стечена знања о народним играма, народној музици и рукотворинама, као и да их примене у свакодневном раду са децом. Семинар је пружио драгоцену базу података  коју чини широк спектар активности у вези са народном традицијом.

Наше васпитачице које раде у објекту наше установе у Купусини, Илона Јанович и Рита Живу биле су учеснице овог корисног семинара.