Наступ хора "Пчелице" на 25. манифестацији "Дани дечјег стваралаштва"

21.06.2024.

Наш хор "Пчелице" заокружио је и завршио једну школску годину свог рада и постојања.

Захваљујући љубави и ентузијазму, али и знању и посвећености овом облику рада са децом наше васпитачице Браниславе Пемац, публика која је имала прилику да их чује је уживала, једнако у појави, али и песми ове деце.

Током године родитељи су били изузетни сарадници, а 18 деце је готово редовно долазило на пробе и наступе.

Велику и стручну помоћ Бранислави Пемац пружала је Мирјана Мешинковски , професор музике.

Фотографије приказују наступ хора на 25. манифестацији "Дани дечјег стваралаштва", 30.маја 2024. године.