Новогодишњи поклон од Фондације Новака Ђоковића

28.12.2021.

У оквиру Пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Фондација Новак Ђоковић обезбедила је опремање намештајем, дидактичким средствима , играчкама и ликовним материјалом једну радну собу у нашим јаслицама која је првобитно била планирана као трпезарија. Добили смо квалитетне, високо естетски и функционално урађене ствари. Намештај је рађен према важећим стандардима, прилагођен јасленом узрасту деце као и захтевима Нових Основа програма за рад са децом.


Захваљујемо се Фондацији Новак Ђоковић на вредном новогодишњем поклону, на пруженој могућности за већи обухват деце јасленог узраста у наредној години.