ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ ЗА УПИС ДЕЦЕ КОЈА ЋЕ ПРВИ ПУТ ПОХАЂАТИ ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ПЧЕЛИЦА“ АПАТИН У ШКОЛСКОЈ 2020./2021. ГОДИНИ

18.05.2020.

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да ће се пријава за упис деце у вртиће у Апатину (изузев Ромског насеља) вршити у периоду од  25.05.2020. до 29.05.2020., сваког радног дана од 15.00 до 16.00 часова.

Захтев за пријаву детета можете преузети од педагога и психолога установе, на улазу у објекат „Бубамара“ – Блок 112, у напред наведеном термину.

Попуњен захтев се предаје , најкасније до 29.05.2020. , од 15.00 до 16.00 часова, такође на улазу у вртић.

Пријаве за упис деце у вртиће у селима наше општине, као и у Ромском насељу, родитељи могу преузети од васпитача у објектима у селима , у периоду од 25.05.2020. до 29.05.2020., сваког радног дана од 12,00 до 13,00 часова.

Попуњен захтев се предаје у истом периоду , од 12,00 до 13,00 часова, васпитачима у објекту, најкасније до 29.05.2020. године.

 

НАПОМЕНА:  

Ово обавештење  се не односи на:

1. Децу за коју је извршена електронска пријава

2. Децу која су похађала вртић у току текуће школске 2019./2020. године, јер су се родитељи већ изјаснили о наставку похађања и ову децу сматрамо аутоматски уписаном.