Адаптација јаслене групе „Цветићи“

28.09.2023.

У јасленој групи чије је име „Цветићи“, коју воде Станислава Јововић, васпитач и Тања Кршић, медицинска сестра-васпитач, уз много игре и разних активности, приводи се крају адаптација.