Обавештење о раду установе током летњег распуста

15.06.2020.

Поштовани родитељи,

обавештавамо вас ће се рад установе током летњег распуста, који почиње 17.06.2020. одвијати у наша 2 објекта, Блок 112 „Бубамара“ и јаслице „Пужићи“. Како су на снази ванредне мере, наш рад ће тећи по већ познатим процедурама и протоколима које је прописало Министарство просвете и Министарство здравља.

Из тог разлога, упознајемо вас, на овај начин, о Протоколу у поступању приликом реализације васпитно-образовног рада, у време трајања ванредних мера и објективне опасности узроковане ширењем епидемије COVID -19.

1. Родитељ има обавезу да, пре доласка у вртић, свакодневно, детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете, као и да о томе обавести васпитача/медицинску сестру васпитача координатора.

2. На пријему се врши мерење температуре детету и вама.

3. При довођењу детета, родитељи обавезно носе маску и задржавају међусобну удаљеност од најмање 1 м.

4. Дете долази у установу у пратњи једног родитеља. Није дозвољено да родитељ доводи или одводи дете из установе, нити да улази у просторије вртића ако он/она или дете има повишену температуру, знаке респираторних инфекција, попут кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту са особама позитивним на COVID – 19.

5. Пријем детета, када оно долази први пут у вртић (након проглашења епидемије COVID – 19), врши се само уз достављену потврду изабраног педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано.

6. Родитељ је дужан да пријави долазак детета (први пут након проглашења епидемије COVID – 19) најмање 2 дана раније васпитачу координатору. Имена и презимена васпитача координатора, као и  њихов број телефона биће истакнут на улазним вратима  објекта.

7. Родитељ је у обавези да најави поновни долазак детета (које је било одсутно), најмање 2 дана раније, ради правовременог планирања и организовања рада у вртићу васпитачу/медицинској сестри васпитачу координатору.

8. Родитељ је дужан да најави одсуствовање детета (летовање и сл.) васпитачу на пријему или отпусту детета.