ПРЕПОРУКЕ – ЗАШТИТА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У УСЛОВИМА ТРАЈАЊА COVID – 19

31.08.2022.

 

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја који нам је упућен јуче, доносимо препоруке у вези поступања у условима постојања COVID – 19, а у циљу заштите здравља деце и одраслих.


1. На основу процене одговорних лица Дома здравља Апатин, епидемиолошка ситуација у нашој општини је добра што претпоставља ангажовање запослених и родитеља , пре свега, да се адекватним поступањем и придржавањем одређених мера, такво стање и одржи;


2. Апелује се на запослене , као и на родитеље, да у случају појаве повишене температуре, малаксалости или симптома болести органа за дисање (бол у грлу, кашаљ), не долазе у установу, односно не доводе дете у вртић, у циљу превенције уношења инфекције у колектив;


3. Препоручује се доследна примена прописаних општих мера и мера личне заштите од инфекције како у установи тако и ван ње. Посебно се препоручује осетљивим особама са повећаним ризиком од тежих форми болести примена заштитних маски у ситуацијама масовних окупљања у затвореном простору без могућности одржавања растојања (нпр.на приредбама и манифестацијама у установи и ван ње и сл);


4. Уколико се током боравка у установи код деце појаве симптоми који могу указивати на COVID – 19, примењује се предвиђена процедура (издвајање детета из групе и обавештавање родитеља, односно другог законског заступника детета; у соби за изолацију медицинска сестра или други одрасли, обавезно користи маску, спроводити адекватну негу до доласка родитеља или лекарске екипе).


5. Уколико се током рада у установи код запосленог појаве симптоми болести који могу указивати на COVID-19, запослени је дужан да одмах стави маску и напусти објекат ради одласка на лекарски преглед;


6. Код реализације излета и других организованих путовања са децом установа је у обавези да предузме следеће мере превенције:- прикупљање изјава родитеља да деца немају, нити су имала у претходних седам дана симптоме и знаке инфекције, да нису лечена у истом периоду од COVID-19 и да међу члановима уже породице није било случаја COVID – 19;


7. Без обзира на епидемиолошку ситуацију, обавезна је примена општих мера
превенције заразних болести укључујући и COVID – 19, и то: санитарно хигијенске мере(редовно и правилно прање руку; прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, редовно проветравање свих просторија у објекту и сл.) и респираторна хигијена (покривање уста и носа марамицом при кашљању или кијању и одговарајуће одлагање након употребе  обавезна хигијена руку након контакта са потенцијалним изворима контаминације).


Директор:
Биљана Мандић, проф.пед.