Водоземци и гмизавци

10.06.2021.

У оквиру теме „Водоземци и гмизавци“ децу васпитача Валентине Вароши и Јасмине Бојковић, посетила је родитељ Власта Миленковић, дипломирани биолог. Деца су добила прилику да посматрају и додирују барске корњаче које је она донела. Деца су постављала много питања и добијеним одговорима проширила сазнања о водоземцима и гмизавцима. Захваљујемо се на дивној сарадњи Власти која је активно, из позиције родитеља и стручњака, учествовала у непосредном васпитно-образовном раду.